Du är här:

Avfall och återvinning

Du som bor eller arbetar i Ludvika kommun erbjuds en effektiv avfallshantering. Givetvis hanterar vi avfallet enligt gällande lagar och myndighetskrav, med hänsyn till minsta möjliga miljöpåverkan.
Ny avfallshantering utreds
Öppettider ÅVC

Hushållsavfall

Ditt avfall körs till Björnhyttans avfallsanläggning, utanför Ludvika, där det omhändertas med olika metoder. Hushålls- och verksamhetsavfall behandlas i en sorterings- och komposteringsanläggning. Brännbara hushållssopor omvandlas till energi i något större fjärrvärmeverk. Det som varken går att återvinna, bränna eller kompostera deponeras.

Återvinningscentraler

På våra återvinningscentraler kan du kostnadsfritt lämna det som du inte får lämna i soptunnan eller vid återvinningsstationerna. Öppettiderna hittar du här.

Förpacknings- och tidningsinsamling

Förpackningar lämnar du enklast vid en återvinningsstation nära dig. Totalt finns ett fyrtiotal återvinningsstationer utplacerade i Ludvika kommun. Återvinningsstationerna är endast avsedda för privat bruk. Företag hänvisas till kommunens återvinningscentraler.

Farligt avfall

Släng inte farligt avfall i dina hushållssopor! Avfallet ska lämnas på någon av våra återvinningscentraler eller "Ring så hämtar vi" ditt farliga avfall.

Kompostering

I Ludvika kommun behöver man inte kompostera. Man kan lägga allt i soptunnan. Du som ändå vill kompostera ditt hushållsavfall måste ansöka om tillstånd för kompostering hos samhällsbyggnadsförvaltningens miljö- och byggenhet.

Vid Björnhyttan genomförs även biologisk behandling av rötat avloppsslam som komposteras och efterbehandlas till anläggningsjord.

Visste du att om du lämnar flisbart trä på Björnhyttans återvinningscentral hamnar det vid Värmeverket i Ludvika.

Så här sorteras hushållsavfallet


Titta på filmen och se hur det går till när det brännbara och komposteringsbara hushållsavfallet sorteras centralt på kommunens avfallsanläggning.
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2016-04-18

Kontakta oss
Telefon: 0240-862 00
Öppettider: 7:00-12:00, 13:00-16:00

Besöksadress
Gonäsvägen 17
Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 25/05 14:56:00