Du är här:

Kompostering av hushållsavfall

Att bryta ner organiskt avfall till jord är naturens eget sätt och en del av det ekologiska kretsloppet. I en rätt skött kompost hjälper du naturen genom att skapa bra villkor för nedbrytningen.

Som fastighetsinnehavare kan du kompostera komposterbart hushållsavfall på fastigheten. För att kompostera måste du använda dig av en kompostbehållare och sköta den så att inte olägenhet för omgivningen uppstår. Komposteringen skall anmälas till kommunen enligt § 45 avfallsförordningen (SFS 2011:927). Det här gäller annat avfall än trädgårdsavfall. Anmälan lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningens miljö- och byggenhet.

Kompostbehållaren skall vara tät så att fåglar och råttor inte kan nå avfallet. Observera att ventilationshål måste göras på behållaren. Vid permanentboende skall kompostbehållare vara isolerad, så kallad varmkompost. Nedbrytningen måste ske trots att det blir minusgrader.

Miljö- och byggenheten kan hjälpa dig om du har frågor eller vill ha tips och råd om din kompostering.

Vill du själv ta hand om ditt hushållsavfall och därefter ändra hämtningsintervall för hushållsavfallet kan tillstånd sökas enligt § 32 föreskrifter om hantering av hushållsavfall, Ludvika kommun. Tillstånd kan då beviljas till att kompostera på den egna fastigheten och uppehåll eller ändrat hämtningsintervall medges. För handläggningen tas en avgift ut enligt kommunens taxa. Tillståndet ges för fyra år i taget.

Den som beviljas tillstånd till eget omhändertagande skall betala grundavgiften/fasta avgiften. Hushållet skall dessutom ha ett 190 liters kärl som töms en gång per kvartal. Särskild taxa finns för den här abonnemangstypen.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall får komposteras på den egna fastigheten. Tänk på att placera komposten på en plats där inte grannar får olägenhet av komposten. Komposten måste skötas och blandas om. Den skall luftas och hålla lagom fukthalt. Ta hand om ditt trädgårdsavfall och få ett bra jordförbättringsmedel som tack för det arbete du lagt ner.

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2016-04-28

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:00-12:00, 13:00-16:00

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Charlotte Olsson 0240-862 29

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Christina Wikman 0240-863 64

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 26/05 10:40:36