Du är här:

Brandskydd, sotning

Behovet av ett systematiskt brandskyddsarbete

Det är av stor vikt för brandsäkerheten att ägare och nyttjare av byggnader och andra anläggningar har kunskap om sitt brandskydd, hur vidtagna brandskyddsåtgärder samverkar och hur de bidrar till att minska riskerna.
Ett gott brandskyddsarbete behöver därför bedrivas systematiskt och kontinuerligt och utgå från de brandrisker som finns.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-24

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Brandförman: 0240-863 26 (efter kontorstid)
Sotarmästare: 0240-86 013

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 22/02 13:18:42