På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Regler för eldning

Allmänna råd till dig som ska elda utomhus

Allmänna råd angående eldning utomhus

  • Under förutsättning att det inte råder eldningsförbud är det ur brandskyddssynpunkt tillåtet att bränna av mark, elda trädgårdsavfall, göra upp lägereld eller valborgsmässoeld.
  • Rådande väderlek skall givetvis beaktas i och med att brandriskprognosen är ett framräknat värde. Eldning bör därför inte ske vid stark vind eller då markvegetationen är torr (gäller främst dött växtmaterial) och då okontrollerad brandspridning lätt kan ske.
  • Eldning skall inte heller ske så att rök- och gnistor sprids mot byggnader, vägar eller så att el- och teleledningar skadas.
  • Släckutrustning skall alltid finnas tillhands. Vattenslang eller hinkar och strilkannor är lämpliga släckredskap. Även vid eldning i liten omfattning ska släckredskap finnas att tillgå. En spade kan exempelvis användas vid läger eldning.
  • All sker eldning sker under eget ansvar. Det är därför lämpligt att elda i mindre högar för att ha bättre kontroll. Tänk också på att eldning på mark kräver kontinuerlig bevakning.
  • Minsta säkerhetsavstånd till byggnader - med vinden från bebyggelse - bör helst vara:
- Gräseldning - 15 meter
- Eldning i mindre omfattning ( ca 1-2 m²) - 15 meter              
- Eldning i större omfattning  - 50 meter                                   
- Valborgsmässoeldar  - 50 meter                      

Ägare av lantbruk bör även kontrollera försäkringsvillkoren för ekonomibyggnader eftersom längre säkerhetsavstånd rekommenderas i vissa fall. 

Använd ej bensin eller T-sprit för att påskynda eldning - risk för brännskador!

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2010-05-27

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:00-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 13/12 23:19:57