På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Intern brandskyddskontroll-Systematiskt brandskyddsarbete

Utbildning i intern brandskyddskontroll
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader och andra anläggningar, oavsett om risken för brand eller konsekvenserna av brand är stora, vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Åtgärderna kan vara av teknisk eller organisatorisk karaktär. För att kunna leva upp till de krav, som lagen ställer på ägare och nyttjanderättshavare enligt ovan, bör ett systematiskt brandskyddsarbete, systematiskt brandskyddarbete, bedrivas under byggnadens eller anläggningens hela användningstid. I detta ingår att brandskyddet bör dokumenteras.
Utbildningen syftar på att du som ägare eller nyttjanderättshavare ska kunna ta första stegen till dokumentation av ditt systematiska brandskyddsarbete.

Efter kursen ska du........


känna till
  • Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO)
  • Vad Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) innebär
kunna tillämpa
  • De olika stegen i Intern Brandskyddskontroll (IBK)

Kursmateriel:

Svenska Brandskyddsföreningens "Handbok IBK Systematiskt Brandskyddsarbete". Handboken gör det lätt för dig att påbörja och underhålla ditt systematiska brandskyddsarbete. Den är anpassad för alla typer av verksamheter, stora som små. Utbildningen utgår från ovanstående handbok. (Det går att deltaga i utbildningen utan material eller med eget material).

Omfattning


Kursupplägg Cirka 3 timmar, genomgång av handboken (pärm) cirka 1 timme, förebyggande brandskydd cirka 2 timmar, praktiskt arbete med checklista Kursen genomförs av personal från Räddningstjänsten Västerbergslagen.

Målgrupp

  Företag, kommuner, landsting, staten, institutioner, föreningar med mera.

Omfattning


Kursen genomföres av personal från Räddningstjänsten Västerbergslagen.
Kurstid: 7 timmar för max 12 personer
.
Kontaktperson:  Kent Sjöberg 0240-863 20, Hans Katrin, 0240-863 31
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2010-05-19

Kontakta oss
Telefon: 0240-863 31
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 12/12 08:20:16