På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Sota själv

Du som är fastighetsägare kan själv få utföra sotning på den egna fasigheten

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor öppnar för att kommunen får medge att du som är fastighetsägare själv får utföra sotningen på den egna fastigheten om det kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Fastighetsägaren behöver normalt gå en "egensotningskurs", man kan välja Vuxenskolan i Ludvika tel 0240-138 90. Med kursintyget som underlag söker man därefter medgivande hos Räddningstjänsten Västerbergslagen.En representant  från sotningsavdelningen kommer sedan ut på plats och kontrollerar att verktyg finns och att "egensotaren" har tillräcklig kännedom om sin anläggning samt att denne klättrar i stege.

Sotningsjournalen för dig som sotar själv

Du som har dispens att sota din anläggning själv ska fylla i en sotningsjournal som ska uppvisas för brandskyddskontrollanten (sotaren) vid brandskyddskontroll. Endast de lagstadgade sotningstillfällena noteras i sotningsjournalen, ej ekonomisotningen.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-19

Kontakta oss

Sotarmästaren, telefon:0240-860 13
Öppettider: 7:00-12:00, 13:00-16:00

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 15/12 05:30:11