På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Brandfarlig vara

Den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor skall ha tillstånd. Volym, hantering och placering avgör när tillstånd krävs.

Brandfarliga varor kan utgöras av gaser och vätskor men även fasta varor. Brandfarliga, fasta varor är självantändande, utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten, är oxiderande eller utgörs av organiska peroxider som sprängämnesinspektionen angivit.

Den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor skall ha tillstånd. Volym, hantering och placering avgör när tillstånd krävs.

Tillstånd beviljas av räddningsnämnden. Tillsyn utövas av kommunens räddningstjänst. Tillståndet begränsas till viss tid. Ny innehavare skall ansöka om tillstånd inom tre månader. Innan ansökan prövas slutgiltigt skall en ansvarig föreståndare för hanteringen utses. Föreståndaren skall ha goda kunskaper och erfarenheter av varorna och verksamheten. Personen bör ha genomgått en föreståndarkurs.

Handläggning

Ansökningshandlingarna gällande hantering och förvaring av brandfarliga varor och heta arbeten skickas till Räddningstjänsten Västerbergslagen, Ludvika kommun, 771 82 Ludvika. Handlingarna skall innehålla mängd och typ av brandfarlig vara, situationsplan och ritning över lokalerna med placering av varorna. Föreståndare meddelas på särskild blankett. Inkomna handlingar granskas och komplettering begärs vid behov innan de skickas på remiss till räddningstjänsten.

Tillstånd för cisterner anpassas i görligaste mån efter besiktningsintervaller. Avgift beräknas utifrån handläggningsfaktor enligt taxa antagen av kommunfullmäktige.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2010-05-27

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 16/12 00:16:04