Förhandsbesked

Med förhandsbesked ska det vara möjligt att på ett enkelt sätt och i ett tidigt skede av projekterings- och byggprocessen pröva en enkelt och principiellt ställd fråga om en bygglovspliktig åtgärd kan tillåtas på en plats.
"Kan jag bygga ett bostadshus på den här platsen" är exempel på en sådan fråga. Nämnden prövar alltså om åtgärden kan tillåtas på den tilltänkta platsen och är då främst en lokaliseringsprövning som kräver enklare handlingar.

Ett positivs beslut om förhandsbesked är bindande för nämndens slutgiltiga prövning av bygglov i två år från den dag som beslutet vann laga kraft. Skulle nämnden beslut tvärtom vara negativt för den sökande, går det att överklaga.

För prövningen av förhandsbesked gäller tidsfrist för nämndens beslut. Inom tio veckor från det att en fullständig ansökan kommit in till nämnden ska beslut meddelas.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-06

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

 

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 26/02 02:27:06