Du är här:

Rivningslov, rivningsanmälan

Rivningslov krävs då en byggnad eller del av en byggnad ska rivas och fastigheten ligger inom detaljplanerat område.

Rivningsanmälan

För rivning av huvudbyggnader krävs rivningsanmälan och kvalitetsansvarig samt rivningsplan.

Rivningsanmälan skall lämnas till myndighetsnämnden miljö och bygg av byggherren, innan arbeten påbörjas. Rivningsanmälan krävs det för rivning av byggnad eller delar av byggnad som inte är kompletteringsbyggnad.

Relaterad information

Rivningslov
Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov?

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-29

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Bygglovshandläggare 0240-866 70
Telefontid vardagar 13-16.15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 18/02 19:10:33