Du är här:

Energiberäkningsprogram

Du som bor i småhus eller lägenhet kan spara energi och pengar och minska påverkan på klimatet.

Med hjälp av Energikalkylen får du en rad praktiska råd, allt från enkla spartips till att byta hela värmesystemet. Energikalkylen är Energimyndighetens beräkningsprogram och hjälpmedel för hushållen att effektivisera sin energianvändning. Till Energimyndighetens energikalkyllänk till annan webbplats

Att följa upp sin energianvändning månadsvis är en bra metod för att ha kontroll på sina energikostnader. Här finns ett enkelt energistatistikprogram där du har möjlighet att spara din värden. Här finns också information om hur förbrukningen fördelar sig mellan olika månader. Till energistatistikenlänk till annan webbplats

När du installerar en värmepump bör du ha en lägre temperatur på det värmande vattnet till radiatorerna för att värmepumpen ska gå optimalt. För att avge tillräckligt mycket värme till huset måste då radiatorerna ha en större yta. Har huset tillräckligt stora radiatorer för att ge bra förutsättningar för en värmepump?Till bedömning av radiatorytalänk till annan webbplats

Räkna ut kostnaden för den el som olika apparater i ditt hushåll använder. Du kan även se hur mycket el ett normalhushåll förbrukar. Till beräkna hushållsellänk till annan webbplats

Gör en enkel beräkning av hur mycket energi och pengar du kan spara genom att tilläggsisolera vindsbjälklaget. Till beräkning för vindsisoleringlänk till annan webbplats

Energimyndigheten driver tillsammans med några fönstertillverkare projektet Energimärkta fönster. På deras hemsida kan du räkna ut hur mycket du sparar i pengar och i energi när du byter till energimärkta fönster. Till beräkningen för fönsterbytelänk till annan webbplats

I programmet Energiaktiv får du råd och tips för att komma igång med att utföra energieffektiva åtgärder. Det kan t ex vara lämpligt om du har utfört en energideklaration och fått förslag på åtgärder, men inte vet hur du ska komma igång. Till Energiaktivlänk till annan webbplats

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-20

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 18/10 20:38:08