På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Fredriksbergs fabriksområde

På denna sida finner du information om Fredriksbergs fabriksområde. Fabriksområdet har undersökts av miljökonsulter i omgångar. Undersökningsmaterialet är nu så komplett att vi tycker det är lämpligt att gå ut med information om hur området är förorenat. Arbetet går nu vidare för att med i huvudsak statliga medel sanera området.

De första miljöundersökningarna genomfördes 2003. Efter det har ett antal kompletterande undersökningar genomförts. Fabriksområdet har visat sig vara komplext förorenat innebärande att det har upptäckts behov av kompletterande undersökningar.

Avsikten är nu att arbeta vidare med ansökan om statliga medel, ansvarsutredning, miljötillstånd och framförallt så ska ett huvudalternativ för åtgärd bestämmas. En absolut målsättning är att förutom åtgärd av markföroreningarna så ska också byggnaderna saneras bort. Tyvärr så tar de formella processerna tid varför det faktiska arbetet med saneringen bedöms kunna börja tidigast 2013.

Nyheter om fabriksområdet kommer löpande att läggas in på denna sida.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-20

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/10 15:22:15