På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Del av Brunnsvik 1:68 i Ludvika kommun "BRUNNSVIKS FOLKHÖGSKOLA"

Vita Huset

Vita Huset

Granskning

Syftet med detaljplanen är att göra planområdet mer flexibelt för olika sorters användning i jämförelse med gällande detaljplan.

Strandskydd har upphävts enligt ett beslut av Länsstyrelsen. Detaljplanen hanteras enligt reglerna för standardförfarande.

Planen avviker inte från gällande översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningen pågår till och med den 30 oktober 2018.

Tidplan

mars 2017

Granskning

oktober 2018

april 2018

Laga kraft

maj 2018

 

Handlingar

Granskninshandlingar sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom tillgängliga på

  • Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid
  • Ludvika bibliotek, Engelbrektsgatan 3, under öppettid
  • Internet: www.ludvika.se/planerlänk till annan webbplats

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av:

Planarkitekt Anas Skaef, tfn 0240-861 61

samhallsbyggnad@ludvika.se 

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast den 30 oktober 2018 till Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

Denna är en granskning enligt plan- och bygglagen (PBL). Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

 

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-02

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 10/12 13:55:56