På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Del av kvarteret Orren i Ludvika centrum

Ändring genom tillägg till detaljplan 446

Planområdet ligger i Ludvika centrum vid Engelbrektsgatan, Fredsgatan och Carlavägen.

Syftet med ändringen är att nuvarande bullerförordning ska kunna tillämpas för detaljplanen.

Planändringen strider inte mot översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet har genomförts med standardförfarande.

Tidplan

juni-augusti 2018

Granskning

oktober 2018

november 2018

december 2018

Samråd pågår från den 26 juni till och med den 24 augusti 2018

Välkommen till samrådsmöte måndagen den 20 augusti 2018 kl 18:30 i sammanträdesrummet Lilla Orren på våning 7 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24.

Handlingar

Se samrådshandlingar nedan under Relaterad information. Där finns även de gällande planhandlingarna för detaljplan 446.

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av 
planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-86 136, e-post
samhallsbyggnad@ludvika.se

Samrådet pågår till och med den 24 augusti 2018, då skriftliga synpunkter senast ska lämnas till Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-26

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 17/08 09:01:55