Du är här:

F.d. kommunalhuset Grängesberg

Ändring genom tillägg av detaljplan 391 för del av Öraberget 11:85

Planområdet ligger i Grängesbergs centrum nordväst om korsningen Örabergsvägen - Stora Hagvägen/Malmgatan. Syftet med ändringen är att möjliggöra att före detta kommunalhuset byggs om för seniorboende eller trygghetsboende. 

Området för ändring genom tillägg markerat med röd linje

Ändringen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med standardförfarande.

Samråd har genomförts. Bullerberäkningen kompletteras.

Tidplan

Samråd

aug - sep 2017

Granskning

dec 2017

feb 2018

Laga kraft

mars 2018

Handlingar

Samrådshandlingar finns nedan under Relaterad information.

Information och synpunkter

planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-861 36
samhallsbyggnad@ludvika.se

Information enligt personuppgiftslagen (PUL):
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-29

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 13/12 16:09:56