Ny detaljplan för del av Ludvika 6:1 med flera "Genomfart: Gamla Bangatan"

Planområdet ligger längs Gamla Bangatan och sträcker sig från Marnäs torg till Grågåsvägen. Detaljplanen är en del av projektet Genomfart Ludvika.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny och trafiksäkrare gång- och cykelväg längs Gamla Bangatan. Den nya GC-vägen kommer flyttas längre från Gamla Bangatan. Stor del av GC-vägen kommer skyddas av trädalléen längs vägen.

Detaljplanen hanteras enligt reglerna för standardförfarande. Planen avviker inte från gällande översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen vann laga kraft den 21 juni 2017.

Tidplan

nov 2016-jan 2017

Granskning

feb-mars 2017

maj 2017

Laga kraft

juni 2017

Handlingar
Laga kraft-handlingar finns här nedan under Relaterad information.

Information och synpunkter
Upplysningar lämnas av: Planingenjör Joel Lidholm, tfn 0240-861 80
samhallsbyggnad@ludvika.se

Information enligt personuppgiftslagen (PUL):
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-28

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 28/07 00:54:25