På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Detaljplan för del av Älgkon 15 med flera "Genomfart: GC-väg Valhallarakan"

Planområdet har sin geografiska utsträckning längs riksväg 50/Valhallarakan mellan Mossplan och Magnetbacken i Ludvika tätort.

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för flytt av gång- och cykelvägen längs riksvägen och stängning av utfart från Mossgatan till riksvägen.

Detaljplanen hanteras enligt reglerna för samordnat förfarande vilket betyder att kommunen har haft samordnat samråd tillsammans med Trafikverket då planen är en del av genomfartsprojektet.

Planen avviker inte från översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 11 september 2018 att ej meddela prövningstillstånd till den överklagande. Därmed står Ludvika kommuns antagandebeslut fast. Detaljplanen vann i och med det laga kraft den 12 september 2018. 

Tidplan

november 2016

Granskning

feb-mars 2017

september 2017

Laga kraft

september 2018

Handlingar
Laga kraft-handlingar finns här nedanför under Relaterad information.

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av:
Samhällsplanerare Joel Lidholm, tfn 0240-861 80
samhallsbyggnad@ludvika.se

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-10

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 21/10 21:26:59