På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Genomfart: Korsning Gonäsvägen - Snöåvägen

Planområdet har sin geografiska sträckning kring rikvägens korsning med Gonäsvägen - Snöåvägen.

Planområde inom gul streckad linje

Huvudsyftet med planen är att möjliggöra en cirkulationsplats i aktuell korsning och en ny dragning av väg 50 närmare järnvägen. Andra syften är även att möjliggöra nya handelsverksamheter söder om den nya dragningen av väg 50.

Detaljplanen är en del av projektet Genomfart Ludvika och anses ha stort allmänt intresse. Av den anledningen hanteras detaljplanen enligt reglerna för utökat förfarande.

Planen avviker inte från översiktsplanen och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Stranskydd ska upphävas.

Samrådet avslutades den 5 mars 2018.

jan-mars 2018

Granskning

april-maj 2018

september 2018

Laga kraft

oktober 2018

Handlingar
Samrådshandlingar finns här nedanför under Relaterad information.

Information och synpunkter
Upplysningar lämnas av:
Samhällsplanerare Joel Lidholm, tfn 0240-861 80
samhallsbyggnad@ludvika.se

Information enligt personuppgiftslagen (PUL):
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-06

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 21/05 19:03:40