På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Detaljplan för del av Knutsbo 7:221 "Övre Knutsbo"

Illustration

Illustration

Samrådsmöte för allmänheten blir tisdagen den 4 december 2018 kl 17:00 i sammanträdesrummet Höken på plan 3 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24. Välkomna!

Detaljplanen ligger i Gamla Knutsbo öster om Knutsbo skola i Ludvika. Syftet med detaljplanen är att Ludvikas behov av bostäder ska kunna tillgodoses i ett attraktivt bostadsområde.

Detaljplanen hanteras enligt reglerna för standardförfarande.

Planen avviker inte från gällande översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Tidplan

dec 2018-jan 2019

Granskning

februari 2019

mars 2019

Laga kraft

april 2019

Samråd pågår till och med den 15 januari 2019

Samrådshandlingar sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom tillgängliga på

  • Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid
  • Ludvika bibliotek, Engelbrektsgatan 3, under öppettid
  • Internet: www.ludvika.se/planerlänk till annan webbplats

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av:

Planarkitekt Anas Skaef, tfn 0240-861 61

samhallsbyggnad@ludvika.se 

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast den 15 januari 2019 till Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

Denna är en granskning enligt plan- och bygglagen (PBL). Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

 

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-04

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 15/12 22:52:32