På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Mossplan

Granskning av detaljplan för del av Ludvika 6:1 med flera i Ludvika

Mossplan

Mossplan

Detaljplanen ligger vid Mossplan i Ludvika. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra planområdet för fler parkeringsplatser.

Strandskydd avses att upphävas inom planområdet. Detaljplanen hanteras enligt reglerna för utökat förfarande.

Planen avviker inte från gällande översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Granskning pågår till och med den 26 september 2017.

Tidplan

sep-okt 2016

Granskning

september 2017

november 2017

Laga kraft

januari 2018

Handlingar

Granskningshandlingar sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom tillgängliga på

  • Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid
  • Ludvika bibliotek, Engelbrektsgatan 3, under öppettid
  • Internet: www.ludvika.se/planerlänk till annan webbplats

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av:

Planarkitekt Anas Skaef, tfn 0240-861 61

samhallsbyggnad@ludvika.se 

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast den 26 september 2017 till Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

Detta är en granskning enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till granskningen är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

Information enligt personuppgiftslagen (PUL):

För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-05

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 25/05 13:03:35