Du är här:

Ny detaljplan för del av Ludvika 7:10 med flera "Genomfart: Genomfart: Stationsområdet Ludvika"

Planområdet ligger i centrala Ludvika vid tåg- och busstationen och omfattar nästintill hela stationsområdet.

Huvudsyftet med planen är att strukturera upp stationsområdet och göra den södra delen till område för allmänheten med parkeringar medan den norra delen ska enbart vara till för busstrafik. Ett annat syfte är att göra det lättare att ta sig till stationsområdet via ett par nya gång- och cykelvägar.

Detaljplanen anses ha stort allmänt intresse och därför hanteras detaljplanen enligt reglerna för utökat förfarande.

Planen avviker inte från gällande översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan

Detaljplanen vann laga kraft den 23 oktober 2017.

Tidplan

dec 2016-jan 2017

Granskning

april-maj 2017

september 2017

Laga kraft

oktober 2017

Handlingar
Laga kraft-handlingar finns här nedanför under Relaterad information.

Information och synpunkter
Upplysningar lämnas av:
Planingenjör Joel Lidholm, tfn 0240-861 80
samhallsbyggnad@ludvika.se

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-27

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 12/12 03:42:54