Ny detaljplan för del av Ludvika 7:10 med flera "Genomfart: Stationsområdet Ludvika"

Planområdet ligger i centrala Ludvika vid tåg- och busstationen och omfattar nästintill hela stationsområdet.

Huvudsyftet med planen är att strukturera upp stationsområdet och göra den södra delen till område för allmänheten med parkeringar medan den norra delen ska enbart vara till för busstrafik. Ett annat syfte är att göra det lättare att ta sig till stationsområdet via ett par nya gång- och cykelvägar.

Detaljplanen anses ha stort allmänt intresse och därför hanteras detaljplanen enligt reglerna för utökat förfarande.

Planen avviker inte från gällande översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan

Granskningen pågår från med den 7 april till och med den 5 maj.

Tidplan

dec 2016-jan 2017

Granskning

april-maj 2017

september 2017

Laga kraft

oktober 2017

Handlingar
Granskningshandlingar sänds ut till olika remissorgan och finns här nedanför under Relaterad information och hålls dessutom tillgängliga på

  • Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid
  • Ludvika bibliotek, Engelbrektsgatan 3, under öppettid

Information och synpunkter
Upplysningar lämnas av:
Planingenjör Joel Lidholm, tfn 0240-861 80
samhallsbyggnad@ludvika.se

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast den 5 maj 2017 till Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

Detta är granskning enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till granskningen är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende.
Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

Information enligt personuppgiftslagen (PUL):
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-07

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 28/04 20:01:00