På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Detaljplan för Ludvika 5:70 med flera "Stora Hillänget"

Planområdet ligger vid sjön Övre Hillen, och begränsas av Biskopsnäset i norr, Grågåsvägen i väster och Gamla Bangatan i söder

Stora Hillänget

Samrådsmöte för allmänheten blir torsdagen den 9:e november 2017 kl. 18.00 i sammanträdesrummet Orren på plan 7 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24. Välkomna!

Syftet med detaljplanen är att göra området för fler bostäder så att Ludvikas behov av bostäder ska kunna tillgodoses. Området bedöms vara attraktivt för bostäder genom att det både är sjönära och ligger inom Ludvika tätort .

Strandskydd avses att upphävas inom planområdet. Detaljplanen hanteras enligt reglerna för utökat förfarande.

Planen avviker inte från gällande översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådet pågår till och med den 5 december 2017.

Tidplan 

okt-nov 2017

Granskning

januari 2018

mars 2018

Laga kraft

maj 2018

 

Handlingar

Samrådshandlingar sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom tillgängliga på

  • Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid
  • Ludvika bibliotek, Engelbrektsgatan 3, under öppettid
  • Internet: www.ludvika.se/planerlänk till annan webbplats

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av:

Planarkitekt Anas Skaef, tfn 0240-861 61

samhallsbyggnad@ludvika.se 

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast den 5 december 2017 till Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

Information enligt personuppgiftslagen (PUL):

För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.

Relaterad information


Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-24

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 21/10 08:44:18