På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Genomfart Ludvika bana-väg

Projekt Genomfart Ludvika är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket, Ludvika kommun och Region Dalarna. Projektets syfte är att förbättra genomfarten genom Ludvika tätort.

Aktuellt

Samråd för ändring genom tillägg av detaljplan för Kv. Grodanöppnas i nytt fönster avslutades den 19 juni. Nu ska inkomna yttranden sammanställas i en samrådsredogörelse och förvaltningen ska svara på yttrandena och uppdatera planhandlingarna. Därefter kan planen gå ut på granskningsskedet.

För de åtgärder som ska göras längs Gamla Bangatan är tänkt entreprenadstart augusti 2018. Den 9 augusti kommer ett informationsmöte hållas i sammanträdesrum Stora Orren på plan 7 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24. Trafikverket, Ludvika kommun och ansvarig entreprenör för åtgärden kommer att medverka på mötet. Arbetet beräknas pågå fram till hösten 2019.

Entreprenadarbete pågår i korsningen väg 50/Grangärdevägen. Arbetet beräknas vara klart till slutet av juni 2018. Se mer info om åtgärden under Relaterad information.

Trafikverket och dess konsult har tagit fram en ny animerad video som visar hur genomfarten i Ludvika kommer att se ut när alla åtgärder i projektet är klara. Länk till filmen finns under Relaterad information.

Projektet i övrigt

Projektet omfattar tio åtgärder med målsättning att förbättra trafikflöden och framkomlighet, att förbättra trafikmiljö för alla trafikanter, åtgärder för att förbättra omgivningspåverkan samt utveckla infrastrukturen för näringslivets behov. Projektet är vidare en del i stadsutvecklingen av Ludvika tätort.

Projektet har finansiering i och med att det finns upptaget i nationella transportplanen (2014-2025) som regeringen presenterade i början av april 2014. Projektet finansieras även delvis av regionala medel och av Ludvika kommun.

Vad händer framöver?

Planerad byggstart för de olika åtgärderna är under åren 2017-2021. Formaliserade planprocesser och upphandlingsprocesser medför att denna typ av projekt tar lång tid, men är något som man måste acceptera om man samtidigt vill ha ett rättssäkert och demokratiskt samhälle. Vill du läsa mer om vad som händer i projektet just nu besök Trafikverkets hemsida om Genomfart Ludvika bana-väg.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter
Projektledare, Ludvika kommun - Joel Lidholm, telefon 0240-861 80, e-post samhällsbyggnad@ludvika.se

Kontakt kan också tas med Trafikverket. För kontaktinformation, tryck på länken till deras hemsida här nedan under Relaterad information.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-20

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 25/06 09:46:05