På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Genomfart Ludvika bana-väg

Projekt Genomfart Ludvika är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket, Ludvika kommun och Region Dalarna. Projektets syfte är att förbättra genomfarten genom Ludvika tätort.

Aktuellt

Nu är arbetet med de åtgärder som ska göras längs Gamla Bangatan i full gång. Fram till och med nyår kommer främst VA-arbete med nya dagvattenledningar och vattenledningar göras. I samband med detta kommer trafiken att påverkas då grävningar ska göras i vägen. För mer info om vilka åtgärder om ska göras, klicka häröppnas i nytt fönster. Arbetet beräknas pågå fram till hösten 2019.

Arbete pågår vid bomkorsningen intill Mossplan där ena bomparet ska flyttas och ställas mellan det reguljära järnvägsspåret och ABB:s industrispår för att öka trafiksäkerheten fram tills dess att korsningen stängs helt. Även en gång- och cykelväg ska anläggas mellan Tunnelgatan och Lyviksvägen längs järnvägsbanken. Lösningen med gång- och cykelvägen är dock en permanent lösning till skillnad mot bomflytten som enbart är tillfällig. Arbetet beräknas vara klart under vecka 39. För mer info och bilder om åtgärderna, klicka häröppnas i nytt fönster.

Entreprenadarbete i korsningen väg 50/Grangärdevägen är i stort avslutat. Mindre anläggande återstår dock. Se mer info om åtgärden under Relaterad information.

Projektet i övrigt

Projektet omfattar tio åtgärder med målsättning att förbättra trafikflöden och framkomlighet, att förbättra trafikmiljö för alla trafikanter, åtgärder för att förbättra omgivningspåverkan samt utveckla infrastrukturen för näringslivets behov. Projektet är vidare en del i stadsutvecklingen av Ludvika tätort.

Projektet har finansiering i och med att det finns upptaget i nationella transportplanen (2014-2025) som regeringen presenterade i början av april 2014. Projektet finansieras även delvis av regionala medel och av Ludvika kommun.

Vad händer framöver?

Planerad byggstart för de olika åtgärderna är under åren 2017-2022. Formaliserade planprocesser och upphandlingsprocesser medför att denna typ av projekt tar lång tid, men är något som man måste acceptera om man samtidigt vill ha ett rättssäkert och demokratiskt samhälle. Vill du läsa mer om vad som händer i projektet just nu besök Trafikverkets hemsida om Genomfart Ludvika bana-väg.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter
Projektledare, Ludvika kommun - Joel Lidholm, telefon 0240-861 80, e-post samhällsbyggnad@ludvika.se

Kontakt kan också tas med Trafikverket. För kontaktinformation, tryck på länken till deras hemsida här nedan under Relaterad information.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-20

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 23/09 16:29:38