Du är här:

Genomfart Ludvika bana-väg

Projekt Genomfart Ludvika är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket, Ludvika kommun och Region Dalarna. Projektets syfte är att förbättra genomfarten genom Ludvika tätort.

Aktuellt

Den 24 oktober bjuder Trafikverket tillsammans med Ludvika kommun in allmänheten till ett informationsmöte för att presentera de åtgärder som ska genomföras längs Gamla Bangatan. Dessa åtgärder är planerade att genomföras under 2018-2019. Under Relaterad information finns illustrationsskisser för åtgärderna.

Kommunfullmäktige antog tre detaljplaner för genomfartsprojektet den 25 september 2017. De tre detaljplanerna är "Stationsområdet Ludvika"öppnas i nytt fönster, "Korsning Vasagatan - Bergslagsgatan"öppnas i nytt fönster och "GC-väg Valhallarakan"öppnas i nytt fönster. Planerna vinner laga kraft den 23 oktober om de ej överklagas.

Samhällsbyggnadsnämden godkände granskningsutlåtande för detaljplan "Korsning Kajvägen-Bergslagsgatan"öppnas i nytt fönster den 25 september 2017. Antagande av detaljplanen bedöms kunna ske i november 2017.

Entreprenadarbete för åtgärd i korsningen väg 50/Grangärdevägen har startat i augusti 2017. Se mer info om åtgärden under Relaterad information.

Projektet i övrigt

Projektet omfattar tio åtgärder med målsättning att förbättra trafikflöden och framkomlighet, att förbättra trafikmiljö för alla trafikanter, åtgärder för att förbättra omgivningspåverkan samt utveckla infrastrukturen för näringslivets behov. Projektet är vidare en del i stadsutvecklingen av Ludvika tätort.

Projektet har finansiering i och med att det finns upptaget i nationella transportplanen (2014-2025) som regeringen presenterade i början av april 2014. Projektet finansieras även delvis av regionala medel och av Ludvika kommun.

Vad händer framöver?

Planerad byggstart för de olika åtgärderna är under åren 2017-2021. Formaliserade planprocesser och upphandlingsprocesser medför att denna typ av projekt tar lång tid, men är något som man måste acceptera om man samtidigt vill ha ett rättssäkert och demokratiskt samhälle. Vill du läsa mer om vad som händer i projektet just nu besök Trafikverkets hemsida om Genomfart Ludvika bana-väg.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter
Projektledare, Ludvika kommun - Joel Lidholm, telefon 0240-861 80, e-post samhällsbyggnad@ludvika.se

Kontakt kan också tas med Trafikverket. För kontaktinformation, tryck på länken till deras hemsida här nedan under Relaterad information.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-16

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 22/10 21:16:33