Du är här:

Genomfart Ludvika bana-väg

Projekt Genomfart Ludvika är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket, Ludvika kommun och Region Dalarna. Projektets syfte är att förbättra genomfarten genom Ludvika tätort.

Aktuellt

Trafikverket genomför granskning av deras vägplan 1-2 från den 22 december 2017 till 23 januari 2018. Planhandlingar finns tillgängliga på Trafikverkets hemsida och även på plan 5 på Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24 och på Ludvika bibliotek, Engelbrektsgatan 3.

Ludvika kommun genomför samråd för detaljplanen för korsningen Gonäsvägen - Snöåvägen. Samrådsmöte kommer att hållas måndagen den 5 februari 2018 kl 18.00 i sammanträdesrum Stora Orren på plan 7 i Ludvika Folkets hus.

Trafikverket och dess konsult har tagit fram en ny animerad video som visar hur genomfarten i Ludvika kommer att se ut när alla åtgärder i projektet är klara. Länk till filmen finns under Relaterad information.

Entreprenadarbete pågår i korsningen väg 50/Grangärdevägen. Arbetet beräknas vara klart till sommaren 2018. Se mer info om åtgärden under Relaterad information.

Detaljplan för Ingenjören 8 med flera "Genomfart: Valhallarakan" har vunnit laga kraft.

Projektet i övrigt

Projektet omfattar tio åtgärder med målsättning att förbättra trafikflöden och framkomlighet, att förbättra trafikmiljö för alla trafikanter, åtgärder för att förbättra omgivningspåverkan samt utveckla infrastrukturen för näringslivets behov. Projektet är vidare en del i stadsutvecklingen av Ludvika tätort.

Projektet har finansiering i och med att det finns upptaget i nationella transportplanen (2014-2025) som regeringen presenterade i början av april 2014. Projektet finansieras även delvis av regionala medel och av Ludvika kommun.

Vad händer framöver?

Planerad byggstart för de olika åtgärderna är under åren 2017-2021. Formaliserade planprocesser och upphandlingsprocesser medför att denna typ av projekt tar lång tid, men är något som man måste acceptera om man samtidigt vill ha ett rättssäkert och demokratiskt samhälle. Vill du läsa mer om vad som händer i projektet just nu besök Trafikverkets hemsida om Genomfart Ludvika bana-väg.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter
Projektledare, Ludvika kommun - Joel Lidholm, telefon 0240-861 80, e-post samhällsbyggnad@ludvika.se

Kontakt kan också tas med Trafikverket. För kontaktinformation, tryck på länken till deras hemsida här nedan under Relaterad information.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-26

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 21/02 23:54:44