Du är här:

Miljö och klimat

Människan är totalt beroende av övrigt liv på jorden. Den biologiska mångfalden ger oss möjligheter att på olika sätt utnyttja resurser för att tillfredsställa livsviktiga behov. Det är av största vikt att ekosystem och strukturer, ekologiska samband och processer är livskraftiga.
Alla jordens organismer och ekosystem är ytterst beroende av ett antal fysikaliska betingelser, som temperatur, fuktighet och tillgång på mineraler. Om jordens klimat förändras snabbt och radikalt kommer många ekosystem att försvinna och mängder av arter att dö ut. Vi måste därför göra allt som står i vår makt för att begränsa den hotande globala uppvärmningen.
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-12

Kontakta oss
Telefon: 0240-863 10
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 26/02 02:24:42