Du är här:

Fairtrade city

I november 2008 blev Ludvika Dalarnas första Fairtrade City.
Ludvika - Fairtradecity

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Fairtrade City leds av en styrgrupp vars främsta uppgift är att sprida information om etisk konsumtion till kommunens invånare. Fairtrade City innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt ett utbud av etiskt märkta produkter i butik och på arbetsplatser.

Krav

För att en kommun ska kunna diplomeras som Fairtrade City måste den leva upp till ett antal krav. Kraven rör bland annat utbudet av rättvisemärkta produkter i butiker och på serveringsställen, hur mycket Fairtrademärkta produkter som kommunen köper in till förvaltningar och enheter samt att det bedrivs ett aktivt informationsarbete kring rättvis handel. För att få behålla diplomeringen krävs en ständig förbättring.

Ett nätverk av engagemang

Fairtrade City Ludvika är ett nätverk av engagerade från ideella föreningar, butiker, näringsliv och kommunen, som alla på olika sätt är delaktiga i Fairtrade City-arbetet. Det kan exempelvis innebära att en butik satsar extra på att ta in rättvisa varor och marknadsför dem ordentligt, att en förening anordnar provsmakning av rättvisa produkter eller att Fairtrade ambassadörer berättar om rättvis handel för kommunalanställda

Styrgrupp

Det finns en styrgrupp som har som uppgift att leda informationsarbetet kring rättvis handel. Styrgruppen är också ansvarig för att rapportera till Föreningen för Fairtrade Sverige. I styrgruppen sitter representanter från kommunen, organisationer och företag som är aktiva i nätverket.

Fairtrade Citys historia

Konceptet Fairtrade City kommer från Storbritannien där Garstang blev den första i världen 2001. Totalt finns det drygt 700 Fairtrade Cities runt om i hela världen. I Sverige lanserades Fairtrade City-konceptet 2006 och idag finns Fairtrade Cities i Sverige från Haparanda i norr till Malmö i söder. Det är Föreningen för Rättvisemärkt som diplomerar kommuner till Fairtrade Cities i Sverige.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-06

Kontakta oss

Telefon: 0240-863 10
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Kontaktpersoner
Lena Högberg 073-944 37 56

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 27/04 11:01:47