Du är här:

Vatten och avlopp

Här får du information som rör vatten och avlopp. Om du har frågor om kommunalt vatten och avlopp kontaktar du i första hand WessmanBarken Vatten och Återvinning AB (WBAB).

Kommunalt vatten och avlopp

De flesta hushåll i Ludvika är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet, VA-nätet.

Wessmanbarken vatten och återvinning (WBAB) sköter VA-verksamheten i kommunen. Det är ett bolag som ägs gemensamt av Ludvika och Smedjebackens kommuner.

Har du frågor om kommunalt vatten och avlopp, till exempel om anslutning, taxor och avgifter, kontaktar du Wessmanbarken vatten och återvinning (WBAB).

Kommunens miljöavdelning kontrollerar hur vattenreningsverken och avloppsreningsverken sköts, bland annat genom att granska miljörapporter och verksamhetens egenkontroll.

Eget vatten och avlopp

Om du har frågor om eget vatten och / eller avlopp kan du läsa om det under separata sidor.

VA-plan

För närvarande pågår ett arbete med att ta fram en VA-plan för kommunen där en prioriteringsordning ska tas fram för de områden som idag inte har kommunalt vatten och avlopp.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-27

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 20/10 07:03:33