Du är här:

Stöd- och styrningsförvaltningen

Stöd och styrningsförvaltningen arbetar med att effektivisera verksamheten för att frigöra medel till kärnverksamheterna i de övriga förvaltningarna. Förvaltningen arbetar med en hög grad av samordning och standardisering för att säkerställa helhetssyn, effektivitet och kvalitet. En annan mycket viktig del av verksamheten är att utveckla och förvalta kommunens gemensamma processer och arbetssätt.

Politiskt ansvar

Kommunstyrelsen

Tf förvaltningschef

Jonas Axelsson

Antal anställda

Cirka 120 anställda inklusive visstidsanställda

Budget

7,88 % av totala budgeten

Enheter

Ekonomienheten, IT-enheten, kanslienheten, personalenheten, arbetsmarknadsenheten och Upphandlingscenter.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-12

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

e-postadressen till kommunens anställda skrivs
fornamn.efternamn@ludvika.se

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 11/12 21:58:51