Kanslienheten

Kanslienheten bereder ärenden för kommunstyrelsen och dess olika utskott, kommunfullmäktige samt valnämnden. Enheten arbetar även med näringslivsfrågor, information och säkerhet.

Enhetschef

Jonas Axelsson

Kommunstyrelsens sekreterare

Maria Östgren

Registrator

Vicktoria Sjöström

Säkerhetschef

Arne Adolfsson

Säkerhetssamordnare

Anette Andersson

Näringslivssekreterare och Eu-samordnare


Kommunikatörer

 Henrik Schmidt och Andreas Falk(press/media), Ki Eriksson, Sanna Arnberg (grafisk profil, tjänstledig) Johanna Börjesson (vik),

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-19

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Dan Anderssons gata 1
Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 19/08 20:51:57