På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Nämnder

Nämnden är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område, till exempel skola, miljö och kultur.

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs efter uppsatta mål, förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomför beslut som fattas i fullmäktige. Det är också nämndens uppgift att informera och kommunicera med allmänheten om verksamhetens tjänster.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter för nämnderna.

Under varje nämnd finns en förvaltning bestående av tjänstemän som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Kommunens nämndsorganistaion Kultur- och fritidsnämnd Kommunstyrelsen Krisledningsnämnd Valnämnden Räddningsnämnden Västerbergslagen Överförmyndare Västerbergslagens kulturskolenämnd Social- och utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Samhällsbyggnadsförvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Räddningstjänst Social- och utbildningsförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningen Social- och utbildningsförvaltningen Revisorer Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Myndighetsnämnd miljö och bygg Samhällsbyggnadsnämnd Kommunstyrelsens förvaltning Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan Kommunstyrelsens förvaltning Vård- och omsorgsförvaltningen Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Gemensam nämnd Hjälpmedelsnämnden Dalarna Överförmyndare i samverkan Språktolknämnden i Dalarna Kommunstyrelsens förvaltning
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2016-06-14

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 18/12 20:22:50