Du är här:

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens ledningsfunktion vid extraordinära händelser. Nämnden träder bara i funktion i samband med sådana händelser.
Med extraordinär händelse menas till exempel: ett långvarigt elavbrott under vintern, stora översvämmingar.  
Krisledningsnämnden har samma ledamöter som kommunstyrelsen.

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2010-05-31

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 21/02 23:55:53