Du är här:

Kvalitetskontroll och utveckling

Ludvika kommun arbetar hela tiden med att utveckla och förbättra sin verksamhet. Kvalitén redovisas i en kvalitetsredovisning

Mål — vad ska åstadkommas/vart ska vi?

Alla kommunala verksamheter styrs av mål. För förskolan och skolan gäller nationella mål i läroplaner och kursplaner. Dessutom finns det en i kommunen antagen skolplan som visar på vad politiken tycker är särskilt viktigt.
Individ- och familjeomsorgens uppdrag är att tillgodose kommuninnevånarnas behov av ekonomisk trygghet, social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktivt deltagande i samhällslivet.

Vad gjorde vi?

Verksamheten följer upp vilka åtgärder de genomfört, om man har gjort det som planerats och om det gav de resultat eller effekter som eftersträvades.

Hur blev det?

Uppföljning och utvärdering är en central och viktig del i kvalitetsarbetet. Verksamheten analyserar resultaten för att se vad som fungerat bra och vad som inte blev som man avsåg.

Vad gör vi nu?

Utveckling innebär förändring. När verksamheten analyserat sina resultat så leder till att man finner nya sätt att arbeta, nya förhållningssätt och nya inriktningar för att nå ett ännu bättre resultat.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-10

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 21/09 19:38:18