Du är här:

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna

Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna

 

Kl

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

6 budget


KF

17.00

30

20

27

24

29

1925

30

27

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KS

14.00

17

7

14

 11

16

7

 


12

 17

14

5

 

 

 

 


 


26

 

 


 24 budget


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KFN

15.00

31


28

25


13

 


26

24


12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMB

8.30

18

15

22

19

17

14

19

23

20

18

15

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNVB

14.00

 23

13

13 

10

15 

12

 

14

18

 9

6

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUN

14.00


15

20

26

22

21

 

30


11

8

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBN

14.00

30

22

29

26

24

19

 

9

27

25

22

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VON

14.15

18


1

26

24

28

 

 

20

25

29

20

 


 

 

 29

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VBKN

14.00

 

22

 

12

31


 

 

13

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GNU

13.30

 

20

 

 

22

 

 

 

18

 

20

 

 

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 25/11 12:29:01