Du är här:

Elavbrott och säkerhet

Ludvika kommun har planer för hur samhällsviktig verksamhet skall vidmakthållas vid ett strömavbrott. Planerna innefattar även samlingsplatser för allmänheten där de har tillgång till värme, vatten med mera.

Hög belastning på elnätet (styrel)


Styrel ger kommunen möjlighet att själv prioritera vilken verksamhet, som vid ett bristläge, skall ha el i första hand. Planer för att bibehålla samhällsviktig verksamhet till exempel skola och  sjukvård, vid en eventuell elbrist håller på att utarbetas. Dessa planer kommer att vara färdiga under 2011.
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2014-09-29

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 24/03 05:19:20