Du är här:

Etablera ditt företag i Ludvika

Välkommen att bli en del av ett dynamiskt kommersiellt område i södra Dalarna där människor med hög kompetens från olika delar av världen har valt att bosätta sig

.
I Ludvika finns goda förutsättningar att etablera och driva företag framgångsrikt (se gärna UC:s och Företagarnas ranking).
Ludvika är en dynamisk och utvecklande miljö där nya idéer skapas. Med sitt läge, människor med hög kompetens finns goda förutsättningar för utveckling av såväl de högteknologiska företagen, basindustrin som besöksnäringen, handeln och andra serviceföretag.
Ett antal faktorer talar för Ludvika ur etableringssynpunkt:
  • Tillgång till arbetskraft med hög kompetens
  • Tillgång till planerade markområden för företagsetablering
  • Väl utbyggd infrastruktur
  • Erbjuder bra utbildning med högskolefilial
  • Forskning där ABB:s centrum för kraftöverföring är loket

För dig som företagare som har planer på att etablera din verksamhet i Ludvika är en kontakt med oss på näringslivsenheten ett enkelt första steg på vägen. Genom vårt nära samarbete med de olika förvaltningarna inom kommunorganisationen och med näringslivet kan vi erbjuda en enkel samlad kontaktväg för dig.

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2011-12-20

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

T.f. Näringslivschef

Torleif ”Toffe” Fallsdalen
0240-860 33

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 20/02 04:36:30