På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Arbete med ekonomin blandades med rapport om nöjda barn och föräldrar

Ett av ärendena på onsdagens sammanträde med social- och utbildningsnämnden handlade om åtgärdsplan för enheten Social välfärd.

Åtgärdsplanen säger att det borde gå att spara minst 7,6 miljoner kronor. Sveriges kommuner och landsting ska hjälpa till att kartlägga arbetet inom verksamheten. Kommunen ingår också i ett projekt för att bryta långvarigt biståndsmottagande. Förhoppningen är vidare att fler arbetslösa ska få försörjning med stöd av kommunens arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedlingen.

Ytterligare besparingar blir möjliga när verksamheten lyckas rekrytera familjehem, alltså familjer som under bestämda regler förbinder sig att ta emot och hjälpa ett eller flera barn. Under året har hittills sju egna familjehem rekryterats.

Glädjande siffror

Enkäten som varje år skickas ut till barn på förskola och deras vårdnadshavare fortsätter att visa glädjande siffror. 97,6 procent av de 689 svarande barnen uppger att de tycker om att vara på förskolan. 98,8 procent av vårdnadshavarna upplever att deras barn trivs på förskolan.

Förbättrad trygghet

Inom skolan har elevenkäten för 2018 genomförts i årskurserna 1-6 respektive 7-9. För nämnden redovisas resultaten för årskurs 5 och 9. I årskurs 5 är 72,5 procent nöjda med skolgången; ett värde som ligger under rikssnitt. Området trygghet är något som förbättras sedan föregående år.

I årskurs 9 är 70,6 procent nöjda med sin skola. Det värdet är något högre än rikssnittet.Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-14

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 23/06 23:19:34