Avsloppsinventering i nordöstra delen av kommunen

Under hösten kommer miljö- och byggenheten att kontrollera avloppsanläggningar. Berörda fastighetsägare har möjlighet att påverka avgiften för detta.

Karta över avloppsinventering.

Karta över avloppsinventering.
Längst ner på sidan går det att ladda
ner en variant med högre upplösning.

Miljö- och byggenheten kommer att bedriva ett tillsynsprojekt i nordöstra kommundelen under hösten 2017 (länk till karta). De som är berörda kommer att få ett brev hemskickat, förutom ett fåtal fastigheter som har kommunalt vatten och avlopp.

Många av de små avloppsanläggningarna som finns i dag är gamla och saknar egentlig rening. Det är även vanligt att de är felplacerade eller inte fungerar som det är avsett. Avloppsanläggningar som har bristfällig rening kan förorena dricksvatten och badvatten. De kan även medföra gödning av våra sjöar och vattendrag. Åtgärdstakten i Sverige har varit låg och Havs- och vattenmyndigheten vill nu att åtgärdstakten ökar.

Vad ska kontrolleras?

Vi kommer att kontrollera vilken typ av avloppsanläggning som finns och hur den fungerar. Vi kommer att kontrollera slamavskiljarens utformning och funktion, eventuellt efterföljande brunnar, efterföljande reningssteg, luftningsrör samt var utsläppspunkten finns.

Kostar det?

Vi kommer att ta ut en tillsynsavgift för två timmars arbete för de fastigheter som har wc ansluten. För de som endast har bad-, disk- eller tvättvatten tas en avgift för en timme ut. Timavgiften uppgår till 970 kronor per timme enligt kommunfullmäktiges beslut § 204 den 28 november 2016 och med stöd av miljöbalkens 27 kapitel.

Om man fyller i frågeformuläret utförligt och sedan skickar in det till miljö- och byggenheten i god tid, helst innan vi inventerar ert avlopp, kommer en tillsynsavgift i stället motsvara en timme. Frågeformuläret går att ladda ner härPDF. Vår adress är Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggenheten, 771 82 Ludvika.

Den som inte har möjlighet att skriva ut frågeformuläret, kan höra av sig enligt uppgifterna nedan.

Vad händer sen?

Efter kontrollen kommer en inspektionsrapport där det framgår vad vi har noterat om anläggningen. I de fall avloppet inte fungerar som det är tänkt eller saknar efterföljande rening kommer ett beslut om föreläggande, med krav på åtgärder att skickas. Innan åtgärder vidtas måste en ansökan skickas in till miljö- och byggenheten och skriftligt tillstånd meddelas.

Kontakta oss:

Anna Schött, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 0240-86363
anna.schött@ludvika.se

Charlotte Olsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 0240-86229
charlotte.olsson@ludvika.se

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-08

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 19/09 21:01:53