Kartor visar prioritering för snöröjning och halkbekämpning

Nu finns nyframtagna kartor (se nedan) som visar prioriteringsordningen för när snöröjning och halkbekämpning sker i olika områden i Ludvika och Grängesberg.

Vädret har varit synnerligen växlande den senaste tiden, vilket har lett till hårt arbete med snöröjning och halkbekämpning för bland annat kommunens personal.

Som exempel kan nämnas att under julhelgen gjordes hela 20 påfyllningar av sand i skopan där allmänheten kan hämta vid Gonäsvägen 17 i Ludvika. Till den stora hämtfickan i Grängesberg (Dillners väg) kördes flera lastbilslass med sand.

Tackar för visad förståelse

Vi vill passa på att tacka allmänheten för visad förståelse för de svåra arbetsförhållanden som varit och till viss del fortfarande råder när vatten om och om igen har lagt sig på is, vilket lett till att sandningen upprepade gånger har behövt förnyas.

Så är prioriteringen

Nu finns alltså nyframtagna kartor som visar vilken prioriteringsordning kommunen arbetar efter när snöröjning och halkbekämpning ska ske i olika områden i Ludvika och Grängesberg.

Vägföreningar och Trafikverket

Nämnas bör att ute i kommunens ytterområden är det i huvudsak vägföreningar som ansvarar för vinterväghållningen. De större vägarna, länsvägar och riksvägar, sköts av Trafikverket.

Mer information om snöröjning och halkbekämpning.

Prioriterade vägar i Grängesberg.

Prioriterade vägar i Grängesberg.

Prioriterade gång- och cykelvägar i Grängesberg.

Prioriterade gång- och cykelvägar i Grängesberg.

Prioriterade vägar i södra Ludvika.

Prioriterade vägar i södra Ludvika.

Prioriterade gång- och cykelvägar i södra Ludvika.

Prioriterade gång- och cykelvägar i södra Ludvika.

Prioriterade vägar i norra Ludvika.

Prioriterade vägar i norra Ludvika.

Prioriterade gång- och cykelvägar i norra Ludvika.

Prioriterade gång- och cykelvägar i norra Ludvika.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-28

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 24/01 04:21:13