Kontroll av märkning av kemiska produkter i handeln

Miljö- och byggverksamheten kommer att kontrollera märkning av kemiska produkter i handeln under hösten

Efter den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EUs CLP-förordning.

CLP står för engelskans "Classification, Labelling and Packaging", klassificering, märkning och förpackning.

Miljö- och byggverksamheten kommer i höst att kontrollera om reglerna följs. Tillsynen är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen anordnar. Inspektörer från kommuner i hela landet kommer att kontrollera märkning och förpackning av kemiska produkter i sina lokala butiker.

CLP-förordningen innehåller regler för farlighetsklassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som säljs vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte finnas till försäljning. CLP-märkningen känner man lätt igen på de nya symbolerna (faropiktogrammen), som har vit bakgrund med röd ram.

Symbol

Hela distributionskedjan, det vill säga tillverkare, importörer, distributörer och återförsäljare, ansvarar för att produkterna är rätt märkta enligt CLP-förordningen och att märkningen är på svenska. Det finns även förpackningsregler i förordningen som är viktiga att känna till för butikerna, till exempel när en förpackning ska vara försedd med barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning.

Kemiska produkter som används på arbetsplatser behöver inte märkas om förrän senast den 1 juni 2019. Produkter hemma hos privatpersoner behöver inte märkas om så länge de används för privat bruk och inte säljs vidare.

Ludvika kommun deltar i detta nationella tillsynsprojekt tillsammans med ungefär 150 andra kommuner. Under inspektionerna kommer Miljö- och byggverksamheten att kontrollera följande:

  • Att alla kemiska produkter som kräver faromärkning är märkta enligt CLP-förordningen.
  • Att faromärkningen är på svenska.
  • Att barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning finns på de produkter där det krävs.

Oanmälda tillsynsbesök kommer att ske för de butiker som ska inspekteras.
För mer information kontakta gärna Monika Stendalen Heij, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 0240-863 55 eller monika.stendalen-heij@ludvika.se.

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-13

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 17/12 10:47:39