Kultur- och fritidsnämnden diskuterade åtgärder för budget i balans

Kultur- och fritidsnämnden sammanträdde under tisdagen. Bland annat diskuterade man åtgärder för budget i balans.

Förvaltningens bokslut för 2017 visar ett överskott på 680 000 kronor. Som en del i denna kan nämnas verksamheten Integrations- och etableringscenter. Den når ett överskott på 12,5 miljoner kronor, men där har 5 miljoner flyttats över till kommunstyrelsen och 6,5 miljoner till projektsatsningar under 2018.

Statliga medel

Nämnden beslutar att se över möjligheten att använda statliga medel för simundervisning och lovverksamhet samt vakanshålla vissa tjänster för en budget i balans.

En satsning motsvarande 118 900 kronor ska ge inventarier i Folkets hus och sporthallar, samt utemiljö för barns lek och motion i Fredriksberg. Nämnden ställer sig bakom detta och föreslår att kommunfullmäktige omfördelar dessa medel från 2017 till 2018.

Pengar till ungdomar

Sverker Erikssons minnesfond ska dela ut 2000 kronor varje år till lovande ungdomar inom friidrott. Kapitalet i fonden är för litet för att ge avkastning, så nu beslutar nämnden att använda fondens pengar så länge de räcker.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-27

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 21/03 13:41:33