Väsmanstrand.

Väsmanstrand.

Lek, rekreation och bostäder i ny detaljplan för Väsmanstrand

Nu inleds samråd om ny detaljplan för Väsmanstrand. Planens huvudsyfte är att främja lek och rekreation, samt att tillgodose behovet av bostäder.

Samrådet pågår fram till och med den 9 november. Synpunkter ska lämnas skriftligen till Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

Samrådsmöte för allmänheten kommer att hållas onsdagen den 25 oktober klockan 18.00-20.00 i sammanträdesrummet Stora Orren på plan 7 i Ludvika Folkets hus.

Här är planområdet

Planområdet ligger mellan järnvägsstationen och Väsman och sträcker sig från ABB:s sjöparkering upp till nya Kajvägsbron.

Planförslaget möjliggör fast eller tillfällig scen vid Charlie Normans Torg, parkmiljö med bangolf i norra delen och parkyta med exempelvis bollplan eller skatepark i södra delen. Inget av detta är bestämt, utan ligger med som förslag eller inspiration i planen.

Möjliggör bostäder

Det blir också möjligt att bygga bostäder och handelslokaler på en del av den nuvarande grusplanen, max fyra våningar högt.

Ytterligare syften med planen är att skydda natur- och kulturvärden som finns inom planområdet och att skapa möjlighet att sanera förorenad mark.

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-16

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 17/12 10:45:57