Ludvika sett från Väsman. Foto: Wizworks.

Ludvika sett från Väsman. Foto: Wizworks.

Liten ökning av Ludvikas folkmängd

Ludvikas befolkning var vid årsskiftet 26 992. Kommunen nådde därmed inte upp till de fastställda målen, men är på längre sikt fortfarande en av länets stora tillväxtkommuner.

Statistiska centralbyrån, SCB, publicerade under onsdagen befolkningsstatistiken för 2017. Ludvikas befolkning har ökat från 26 933 föregående år, till 26 992 för 2017.

Kommunens mål var att 2017 nå befolkningsmängden 27 150. Målet kommer politikerna fram till genom att ta hänsyn till olika prognoser och scenarion.

– Nu ska vi analysera hur flyttströmmarna ser ut och om det är bostadsbrist som gör att takten har avtagit, säger kommunalrådet Leif Pettersson.

Betydande ökning

Han påminner i sammanhanget om att kommunen för några år sedan hade som mål att nå 27 000 invånare 2020, men att det talet nu har höjts till 28 000. Ludvika har med andra ord de senaste åren stått för en betydande ökning.

Befolkningssiffran är bara ett av flera mått för att mäta kommunfullmäktiges mål att Ludvika ska vara en tillväxtkommun.

Används i planeringen

– Vi måste se till kompetensförsörjningen. När arbetslösheten är så låg finns ingen arbetskraftsreserv, säger Leif Pettersson.

Befolkningsprognoserna som görs används i planeringen för hur samhällsservicen ska byggas ut. Den utgör också underlag för beskattningen.

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-21

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 24/03 12:37:42