Ludvika kommun ansöker om medlemskap i Räddningstjänsten Dala Mitt

Kommunstyrelsen behandlade under tisdagen ett antal ärenden rörande räddningstjänstens framtid. Bland annat togs beslut om att lämna in en ansökan om medlemskap i Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM).

Ansökan avser då inträde i RDM senast vid årsskiftet 2018/2019.

RDM är ett kommunalförbund som i nuläget består av kommunerna Falun, Borlänge, Säter och Gagnef. För att Ludvika kommun formellt ska få medlemskap i förbundet krävs, förenklat förklarat, dels att dess nuvarande fyra medlemskommuner säger ja till det, dels att kommunfullmäktige i Ludvika slutligen fattar ett sådant beslut.

Samtidigt pågår processen med att förändra nuvarande organisation liksom utformningen av Räddningsnämnden Västerbergslagen. Detta utifrån att samarbetspartnern Ljusnarsbergs kommun är på gång att flytta sin räddningstjänst till att bli en del av Nerikes Brandkår.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-06

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 22/02 13:44:17