Nästa kommunfullmäktige — måndag 29 januari

Kommunfullmäktige i Ludvika sammanträder måndag 29 januari klockan 17.00 i Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika.

Fullständig föredragningslista finns under Kommun och politik, möten, handlingar och protokoll.

Ur ärendelistan:

  • Antagande av detaljplan gällande del av Ludvika 6:2 med flera "Genomfart: Korsning Kajvägen - Bergslagsgatan"
  • Omdisponering av investeringar från 2018 till 2017 respektive från 2017 till 2018
  • Begäran om tilläggsanslag till 2017 års budgetram för social- och utbildningsnämnden
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-22

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 24/02 01:15:01