På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Skissen visar ungefär det område som påverkas.

Skissen visar ungefär det område som påverkas.

Omfattande arbeten påbörjas längs Gamla Bangatan

På måndag inleder Trafikverket de arbeten längs Gamla Bangatan som kommer att pågå till oktober 2019.

Den berörda sträckan är belägen mellan Willys och Grågåsvägen. Den första tiden, fram till årsskiftet, bedöms av entreprenören Bro & Väg Mälardalen AB bli den som ger mest påverkan på trafiken.

Då ska nya VA-ledningar och dagvattenledningar anläggas. Målet är att inte leda om biltrafiken, utan att begränsa den till ett körfält vissa sträckor.

Åtskilda vägar

Med början vid årsskiftet och fram till hösten 2019 kommer gång- och cykelbana, refuger och nya busshållplatser att anläggas. Målet är att gång- och cykelbanorna så långt möjligt ska vara åtskilda från Gamla Bangatan med hjälp av gräspartier och trädrader.

Mellan Marnäs torg och Willys blir den lösningen dock inte möjlig.

De nya busshållplatserna kommer att ligga vid fickor, vilket gör det lättare att passera stannande bussar.

Utfarter försvinner

Flera utfarter till Gamla Bangatan kommer att tas bort.

  • Utfarten mitt emot Willys
  • Ljunghällsvägen
  • Hantverkargatan
  • Det lilla vägavsnittet som passerar Gamla Bangatan 46 (mitt emot gatuköket)

Ny fyrvägskorsning

Istället öppnas en ny utfart bredvid tidigare Ica-fastigheten, vilket skapar en fyrvägskorsning tillsammans med Gamla Bangatan och Timmermansvägen.

Dessa åtgärder ansvarar Trafikverket och dess entreprenör för. En så kallad etableringsyta för bland annat arbetsfordon kommer att finnas mellan Ploggatan och Industrivägen.

Nya gång- och cykelvägar

Ludvika kommun å sin sida informerar om pågående och kommande projekt i området. Byggnationen av Solviksskolan befinner sig under hösten i sitt slutskede. Ett nytt LSS-boende ska byggas längs Grågåsvägen (i höjd med nuvarande återvinningsstation). Dessutom ska kraftledningen intill den nya skolan markförläggas (grävas ner).

En ny gång- och cykelväg har börjat anläggas längs hela Timmermansvägen, alltså mellan Marnäs torg och Biskopsnäset. Grågåsvägen kommer också att få en ny gång- och cykelväg, mellan Gamla Bangatan och Timmermansvägen. Busshållplatser längs båda sträckorna kommer att rustas och tillgänglighetsanpassas.Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-03

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 13/12 22:20:26