Riksväg 66

Storsatsning på riksväg 66 — mötesfri väg på gång från Fagersta till Smedjebacken

Region Dalarna har nu fastställt sin länsplan för regional infrastruktur avseende åren 2018-2029.
I den finns satsningar med stor betydelse för kommunerna Ludvika och Smedjebacken.

205 miljoner kronor finns inlagt, preliminärt år 2024, för åtgärder på riksväg 66 och då på sträckan Smedjebacken-Fagersta (länsgränsen).

Det handlar om att få till så kallad mittseparerad väg, 2+1. Med den åtgärden klar blir det mötesfri väg på hela sträckan Västerås till Smedjebacken och med 100 kilometer i timmen som hastighetsgräns.

– Det höjer trafiksäkerheten samtidigt som det även höjer tillgängligheten när det blir högre tillåten hastighet. Så det här ser vi som ett viktigt steg, säger Fredrik Rönning, kommunstyrelsens ordförande i Smedjebacken.

Han och Leif Pettersson, kommunstyrelsens ordförande i Ludvika, sitter i Region Dalarnas direktion som förra veckan fattade beslut om planen.

"Bra för Ludvika"

Leif Pettersson är även ledamot i Region Dalarnas infrastrukturråd som har arbetat fram förslaget som nu antogs i politisk enighet.

– För oss i Ludvika kommun är det här förstås också bra. 205 miljoner kronor är en stor satsning och i en tidigare gjord åtgärdsvalsstudie finns det även med att fortsätta med mittseparerad väg fram till Ludvika, säger han.

Pettersson hoppas att den satsningen kommer med när nästa flerårsplan presenteras.

– Men redan nu har vi fått med 17 miljoner kronor som ska satsas på åtgärder på riksväg 66 i Ludvika, från Hillängen till den nya rondellen vid Willys och Ica Kvantum.

Här handlar det om en satsning som redan är i sin linda och bland annat innebär ny gång- och cykelväg.

"Till stor nytta för vårt län"

Satsningarna längs riksväg 66 anses ha betydelse även för Dalarna som helhet.

– Ja, det är ju många tunga transporter och mycket fjälltrafik längs den här vägen. Så det här blir till stor nytta för vårt län, säger Fredrik Rönning.


Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-19

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 21/03 23:35:14