Karta över aktuellt arbetsområde i Saxdalen.

WBAB informerar om byte av v/a-ledningar i Saxdalen — innebär viss påverkan från och med måndag

WBAB inleder på måndag, 29 januari, arbetet med att byta ledningar för vatten och avlopp efter tidigare läckage i Saxdalen. Arbetet påverkar trafik till och från området Malbacken. Tillfälligt kommer också vattentillförseln att behöva stängas av.

Så här informerar Wessman Barken AB på sin hemsida wbab.se:

"På måndag 29 januari påbörjar vår entreprenör Södra Dalarna Mark & Bygg arbetet med att byta ut vatten- och avloppsledningar på en del av Malbacksvägen i Saxdalen. I samband med detta kommer infarten till Malbacksvägen från Saxenvägen tillfälligt att stängas av. Omledning av trafiken kommer att ske via Gladmansvägen.

Åtgärderna görs på den del av ledningsnätet där vattenläckan inträffade som med all sannolikhet orsakade den stora driftstörningen med otjänligt vatten tidigare i vinter.

Vi ber om överseende med de störningar som oundvikligen uppstår i samband med arbetet.

Infarten till Malbacksvägen stängs tillfälligt av

Vi kommer att börja ledningsarbetet vid korsningen Saxenvägen–Malbacksvägen och i samband med detta behöver infarten till Malbacksvägen stängas av för trafik. Du når Malbacksvägen via Gladmansvägen, följ orange vägvisning.

Denna del av arbetet beräknas pågå cirka två veckor, från och med 29 januari till och med 11 februari. När arbetet är slutfört öppnas infarten.

Arbetsområdet flyttas sedan till Malbacksvägen

Arbetsområdet kommer därefter att flyttas in på Malbacksvägen. Du som trafikant kommer att kunna passera förbi arbetsområdet men framkomligheten kommer att vara begränsad. Arbetet med att byta ut vatten- och avloppsledningarna på den aktuella sträckan beräknas pågå under februari och mars.

Vattnet stängs av tillfälligt vid några tillfällen

Under arbetets gång kommer vi att behöva stänga av vattnet vid några tillfällen. Dessa avstängningar görs i första hand sent på kvällen eller under natten för att orsaka så liten störning som möjligt för dig som kund. Preliminärt kommer vattnet att stängas av nästa vecka, på tisdag 30 januari eller onsdag 31 januari kväll/natt. Vi återkommer med uppdaterad information när det är dags att stänga av vattnet.

Vill du veta mer?

Kontakta Martin Johansson, arbetsledare på Södra Dalarna Mark & Bygg, mobilnummer 070-780 37 95, e-post martin@sdmark.se eller Fredrik Gille, driftchef nät på WessmanBarken Vatten & Återvinning, telefon 0240-309 30, e-post fredrik.gille@wbab.se."

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-26

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 21/02 16:23:13