Du är här:

Föreläsningar och sammankomster anhörigstöd

Här kan du ta del av de föreläsningar och sammankomster som berör anhörigstöd.

Vård- och omsorgsförvaltningen har regelbundna träffar för anhöriga. I samarbete med Röda Korset, Svenska kyrkan och Studieförbundet Vuxenskolan anordnas samtalsgrupper för anhöriga. Dessutom anordnas olika föreläsningar om anhörigas situation, olika funktionsnedsättningar eller sjukdomar.

Cafékvällar med temat psykisk ohälsa/funktionsnedsättning

Träffas och ha trevligt med varandra. Ta del av aktuell information. Diskutera viktiga frågor som berör psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.
Arrrangörer: anhörigstödet och folkhälsan i Ludvika kommun tillsammans med Studieförbudet Vuxnskolan i Ludvika.

KVÄLLSCAFÉ OM PSYKISK OHÄLSA/FUNKTIONSNEDSÄTTNING I LUDVIKA

Tid: 9/11 kl 17:30
Plats: Restaurang Viljan, Storgatan 15, Ludvika.
Underhållning med Ove Pettersson
Träffpunkt för personer med egen psykiatrisk diagnos/funktionsnedsättning, deras anhöriga, personal och allmänhet.
Vi har olika teman på kvällarna, lyssnar på musikunderhållning och utbyter erfarenheter, information från myndigheter och föreningar och har trevligt.

ANHÖRIGCAFÈ

Tid: 5/10 kl 17:30
Plats: Marnäslidens café, Biskopsvägen 10, Ludvika.

Informationskväll för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Öppenvårdspsykiatrin i Ludvika/Smedjebacken deltar i samarbete med anhörigstödet, kommunernas biståndshandläggare och Studieförbundet Vuxenskolan i Ludvika och Smedjebacken.
Kom, träffa andra anhöriga med samma erfarenheter, ställ frågor till professionen om olika diagnoser samt vilket stöd man kan få från kommun och landsting.   

Temadagar

Ludvika och Smedjebackens kommun arrangerar tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan temadagar. Information av biståndshandläggare, boendestöd/hemtjänstteam, anhörigstöd, personligt ombud, rehabiliteringspersonal och intresseorganisationer m.fl.
Information: 0240-138 90 / 0240-863 91
Tema Demens
Tid: 2/10 kl 15:00-17:00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Storgatan 18, Ludvika

Tema Psykisk ohälsa/funtionsnedsättning
Tid: 4/10 kl 14:30-16:30
Plats: Marnsälidens samilngssal, Biskopsvägen 10, Ludvika

Äldremässa

Ludvika kommun, pensionärsorganisationerna PRO och SPF anordnar tillsammans med tidningen Meeting point en äldremässaPDF  i Ludvika Folkets hus den 3/10 kl 10:00-15:00.

Mer informatioin kommer

Föreläsningar "Att jonglera vardagen"

Under året planerasen serie med fyra föreläsningar med temat psykisk ohälsa. Föreläsningarna arrangeras i samverkan mellan Ludvika och Smedjebackens kommun, Finsam och Studieförbundet Vuxenskolan. Föreläsningarna är kostnadsfria, men anmälan är bindande. 
Anmälan till alla föreläsningar:Studeförbundet Vuxenskolan 0240-138 90

Ida Staberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från föreningen SHEDOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster föreläser om självskador och ätstörningar. Hon berättar om sin resa med anorexi och kampen för att bli helt frisk med hopp om att inspirera andra och öka kunskapen om ätstörningar.
Tid: 3 oktoberPDF kl 18:00-20:00 P
Plats: Star, Folkets hus Ludvika (Carlavägen 24)

Pelle SandstrakPDF: Mr Tourette del 3. Pellelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster fortsätter sin berättelse med spännande möten och absurda situationer i livet.
Tid: 7 november kl 18:00-20:00
Plats:Aveny, Folkets hus Ludvika (Carlavägen 24)

Anhörigträffar/social gemenskap

Samkväm och gemenskap tillsammans med andra. Är du anhörigvårdare? Är du ensam och isolerad? Kom och umgås med andra i samma situation. Svenska kyrkan, Röda Korset och kommunens anhörigsöd bjuder in till en trevlig stund.
Vi fikar och får information om det som kan vara viktigt på äldre da´r.
Fritt inträde, Fika 20 kr.
Startdatum: augusti 2017
Plats: Församlingsgården, Ludvika

Samtalsgrupper för anhöriga

Du som är anhörig till personer med långvarig sjukdom, demens, psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. Vill du vara med i en samtalsgruppWord där du får prata med andra i samma situation som du? Vi träffas 4-5 gånger under hösten. Ta då kontakt med Anhörigkonsulenten eller studieförbundet Vuxenskolan, så startar vi en grupp. Det kostar inget och om du behöver tillsyn för din närstående kan vi hjälpa till med det

Planerade samtalsgrupper hösten 2017:

SAMTALSGRUPP I LUDVIKA FÖR ANHÖRIGA TILL DEMENTAPDF
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan (Storgatan 15) tisdagar kl 1300-15:00
Startdatum: 23 augusti 2017
Cirkelledare: Demensföreningens ordförande Ingrid Broman och anhörigombud
I samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Anmälan: 0240-138 90

MÅNDAGSCAFÉ I LUDVIKA FÖR ÄLDRE OCH ANHÖRIGAPDF
Plats: Församlingsgården i Ludvika (Faluvägen 1) måndagar kl 13:30-15:30
Startdatum: 21 augusti 2017
Cirkelledare: Röda Korsets ordförande Birgitta LIndkvist och diakon Kerstin Bengtsson
I samverkan med Ludvika kommun. Ingen anmälan. Information: 0240-863 91

SAMTALSGRUPP I LUDVIKA FÖR HERRARPDF
Plats: Ängsgårdens bibliotek (Marnäsgatan 39) onsdagar kl 1400-15:30
Startdatum: 29 augusti 2017 kl 14:00
Cirkelledare: Anhörigkonsulent Torild Ibsen.Anmälan: 0240-863 91                    

SAMTALSGRUPP FÖR ANHÖRIGA TILL ÄLDRE OCH SJUKA I GRÄNGESBERGPDF
Träffa andra i samma situation. Ge råd och stöd till andra som lever i samma situation som du.
Plats: Granliden, Grängesberg onsdagar kl 14:00-15:30
startdatum: 30 augusti 2017                               
Cirkelledare: Nora Lindkvist och anhörigombud från Granliden
I samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Anmälan: 0240-138 90

SAMTALSGRUPP FÖR ANHÖRIGA TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING/PSYKISK OHÄLSAPDF
Träffa andra i samma situation. Ge råd och stöd till andra som lever i samma situation som du. Vi träffas på kvällstid, varannan gång i Ludvika och Smedjebacken. I Samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.
Ingen kursavghift. Anmälan: 0240-138 90
Plats: Kvarngatan 5, nb Ludvika / Sveavägen 1, Smedjebacken
Tid: Tisdagar kvällstid 17:30-19:00 startdatum: 19 september kl 17:30
Information: Anhörigkonsulent  i Ludvika,Torild Ibsen 0240-863 91 och anhörigsamordnare i Smedjebacken, Lena Eriksson 0240-663 68

SAMTALSGRUPP FÖR FÖRÄLDRAR TILL UNGA VUXNA MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING ELLER PSYKISK OHÄLSA
Träffa andra i samma situation. Dela med dig av egna erfarenheter och tips. Ta emot råd och stöd från andra som upplevt liknande händelser.
Plats:Kvarngatan 5, Ludvika 
Tid: onsdagar kvällstid kl 17:30-19:00 startdatum: 23 augusti 2017    
Cirkelledare: Torild Ibsen
I samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Anmälan: 0240-863 91

FÖRÄLDRAGRUPP TILL BARN MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING ELLER PSYKISK OHÄLSAWord
Träffa andra i samma situation. Dela med dig av egna erfarenheter och tips. Ta emot råd och stöd från andra som upplevt liknande händelser. Vi träffas 4 tillfällen under våren när minst 3 deltagare anmält sig.
Plats: Björnbärsgården 1, Ludvika dagtid/kvällstid      
Startdatum: EJ FASTSTÄLLT
Cirkelledare: Torild Ibsen/Åsa Schander
I samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och anhörigstödet i Smedjebackens kommun. 
Anmälan: 0240-863 91

SAMTALSGRUPP FÖR ANHÖRIGA TILL ÄLDRE OCH SJUKA I FREDRIKSBERGPDF
Plats: Säfsgården i Fredriksberg måndagar kl 10:00-11:30
Start: 11 september 2017 kl 10:00
Cirkelledare: Leif Larsson
I samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan Anmälan: 0240-138 90

Upplysningar om samtalsgrupperna: Anhörigkonsulent Torild Ibsen 0240-863 91


Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-06

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 12:00-16:15

Servicetelefon 0240-868 37 Vardagar 9:00-12:00

Anhörigkonsulent 0240-863 91

Besöksadress
Biskopsvägen 10 Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 20/09 04:05:58