Bidragsnorm

Försörjningsstöd ska garantera en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Försörjningsstödet är uppdelat i två delar: Riksnormen och Andra skäliga kostnader.

Regeringen fastställer årligen en så kallad riksnorm. Nivån grundas på officiella prisundersökningar.

Riksnormen  ska täcka kostnader för:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon och TV-avgift

Här kan du se beloppen i Riksnormen.

Du har dessutom rätt till andra skäliga kostnader, förutsatt att de är rimliga. I Ludvikas kommunala riktlinjer framgår vilka kostnader som kan accepteras. Riktlinjerna bygger på vad en låginkomsttagare normalt har råd att kosta på sig.

Andra skäliga kostnader är:

 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • hemförsäkring
 • avgift till fackförening eller A-kassa

Du har även rätt till bistånd till vissa andra kostnader som t ex:

 • flyttkostnader
 • hemutrustning
 • läkarvård/medicin
 • tandvård
 • glasögon
 • lokalresor
 • spädbarnsutrustning
 • umgängesresor
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-16

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Individ- och familjeomsorgen
Stöd och försörjning

Besöksadress:
Marnäsliden, Biskopsvägen 10, Ludvika

Enhetschef
Anders Blomfeldt 0240-868 72
Ylva Isaksson 0240-868 87

Telefontider för rådgivning och tidbokning:
måndag-tisdag, torsdag-fredag
08:30-09:30 samt 10:00-11:00
onsdag 08:30-09:30

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 21/04 02:18:36