Fältassistenter/fältare

Fältarna jobbar uppsökande och förebyggande bland unga Ludvikabor. Det innebär att vi söker upp ungdomar till exempel på skolor, fritidsgårdar och ute på gator och torg där vuxennärvaron är dålig. Där kan ge vi stöd och hjälper till om det är någon som far illa.

Uppsökande och förebyggande bland unga Ludvikabor

Fältarna kan du träffa både dag- och kvällstid, bland annat ute på gator och torg. Vi rör oss i de miljöer där ungdomar finns och där vuxennärvaron är dålig.

Är du orolig för att någon kompis far illa? Prata med oss. Vi stöttar och hjälper till. Fältarna kan i mån av tid också erbjuda gruppaktiviteter och/eller enskilda samtal: Vi kan också informera om det aktuella läget på ungdomsidan. 

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-27

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Enhetschef 
Sussanne Rolander Gustavsson

Verksamhetschef Social välfärd
Camilla Hofström

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 25/04 04:28:28