Du är här:

Kommunala handikapprådet - KHR

Kommunala handikapprådet i Ludvika sammanträder fyra gånger per år. Där har lokala handikappföreningarna möjlighet att påverka kommunens åtaganden.

Sekreterare
Åsa Engberg
Cecilia Vestergaard

Vård- och omsorgsnämnden

Åsa Bergkivst (S), ordförande
Monika Utter (MP)
Bernt Ekström (M)
Sven-Erik Källman (S), ersättare
Vakant (V), ersättare
Rose-Marie Gylling (BOP), ersättare

Kultur- och fritidsnämnden

Britt Pedersen (S), Nadja Eriksson (C), ersättare

Kommunstyrelsen

Lars Handegard (V), Rigmor Andersson (M), ersättare

Social- och utbildningsnämnden

Peter Cyrillius (S)
Gun Andersson (C)
Hans Esslöv (V), ersättare
Bert Broman (M), ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden

Jan Larsson (V), Jan Anderberg (BOP), ersättare

Landstinget

Ivan Eriksson (S), Jan Karlsson (C), ersättare

VBU (Västerbergslagens utbildningscentrum)
Kerstin Frost Erkers

AFASI
Gunnar Andersson, ledamot

DHR
Inger Markström, ledamot. Maj-Britt Andersson, ersättare

FUB

Birgit Ståbi, ledamot. Jenny Pettersson, ersättare

HRF

Sven-Arne Andersson, ledamot

SRF Synskadades Riksförbund

Siv Kvastegård, ledamot. Ulla Brandt, ersättare

Västerbergslagens Demensförening

Ingrid Broman, ledamot. Anita Johansson, ersättare

Västerbergslagens diabetesförening

Rickard Jansson, ledamot

FMLS (dyslexiförbundet)

Christina J Linder, ledamot. Agneta Pettersson, ersättare

Astma- och allergiförbundet Ludvika

Kjell Bohman, ledamot. Anna Romuk- Wodoradzka, ersättare

RTP (personskadeförbundet)

Lennart Paalo, ersättare

Reumatikerförbundet
Laila Lindqvist

Parkinsonföreningen

Ann-Britt Hedman, ledamot

HjärtLung
Barbro Hedberg, ledamot

Ludvikabygdens strokeförening
Seppo Timonen, ledamot
Eva Blomberg, ersättare

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-17

Kontakta oss
Vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 22/03 04:56:16