Du är här:

18+ verksamhet

Verksamheten riktar sig till ungdomar över 18 år som kommit till Ludvika kommun som ensamkommande barn. Varefter ungdomarna får uppehållstillstånd (PUT) och fyller 18 år erbjuds de ungdomar som vill bo kvar i stödboende en träningslägenhet i Ludvika.

Verksamheten i 18+ betyder:

  • Ett strukturerat vuxenstöd för ungdomar i eget boend
  • En verksamhet som griper in i hela ungdomens livssituation, d.v.s. boende, ekonomi, skola, fritid samt sociala och praktiska färdigheter
  • En insats som beviljas av socialtjänsten.
  • Den är baserad på frivillighet.

Personalen består av boendestödjare och samordnare och insatsen kan vara senast tills ungdomen fyller 21 år.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-28

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider:  08:00-12:00, 13:00-16:00

Verksamhetschef
Anne-Marie Mohlin 0240-866 91

Sektionschef 18+
Anna Forsberg 0240-56 54 48

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 18/10 20:34:52