Du är här:

Om projektet integrationsinformation

Integrations- och etableringscenter vid Ludvika kommun startade i maj år 2016 ett ettårigt informationsprojekt som främst vänder sig till anställda och förtroendevalda i kommunen men även till kommunens bolag inkl. VBU.
Projektledarna Yvonne Jacobsson och Lasse Nohrstedt kommer bl.a. att medverka på arbetsplatsträffar och andra möten, producera informationsmaterial och en film med lokal anknytning. Syftet är att informera och föra dialog om integrationsarbetet vid Ludvika kommun samt öka kunskaperna för att utveckla integrationsarbetet.

För mer information och frågor som berör projektet kontakta projektledarna.


Projektledarna Lasse Nohrstedt och Yvonne Jacobsson

Yvonne Jacobsson & Lasse Nohrstedt
Projektledare integrations och etableringscenter
Kultur- och fritidsförvaltningen, Ludvika Kommun

Kontaktuppgifter:
Yvonne Jacobsson, mejl: yvonne.jacobsson@ludvika.se
tel: 0240-56 54 46, internt 654 46.

Lasse Nohrstedt, mejl: lars.nohrstedt@ludvika.se
tel: 0240-56 54 44, internt 654 44.

Ludvika kommuns vxl: 0240 – 860 00.
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-01

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 19/08 05:27:53